YERYÜZÜ

24 Saat Kuş Saydılar

24 Saat Kuş Saydılar

Dünya Kuşları Koruma Kurulu’nun (BirdLife International) üyelerince her yıl Ekim ayının ilk hafta sonu, tüm dünyada kutlanan Avrupa Kuş Gözlem Günü için KuzeyDoğa Derneği Iğdır’da 24 saat süren kuş gözlem etkinliği düzenlendi. Iğdır ilinin ilk kuş gözlem ‘Büyük Günü’ (Big…
Read more
Anamas Coğrafyasının Bileşenleri (2)

Anamas Coğrafyasının Bileşenleri (2)

Anadolu kendine özgü çok özel bir coğrafyadır. Bu özel coğrafyanın da kendi içerisinde bütünü tamamlayan Anamas gibi çok özel coğrafyaları bulunuyor. Anamas, yani günümüzdeki Isparta Aksu’da İç Anadolu’nun karasal iklimi hâkim bulunmaktadır. Kışları uzun, yağışlı ve soğuk, yazları ise kısa…
Read more
Anamas Coğrafyasının Bileşenleri (1)

Anamas Coğrafyasının Bileşenleri (1)

Anamas, Eğirdir Gölü ile Beyşehir Gölü arasında yer alan yüksek bir coğrafyanın ismi olup, Toros Dağları’nın kuzey bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzde Anamas Dağları’nın eteklerinde Aksu yerleşimi bulunmakta. Aksu, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Bölgesi’nde yer alan Isparta’nın bir ilçesi konumunda. Doğudan Şarkîkaraağaç, Yenişarbademli,…
Read more
‘Ulusal Çevre Şampiyonu’ İzmir

‘Ulusal Çevre Şampiyonu’ İzmir

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen ‘Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye ulusal şampiyonu İzmir oldu. Kent, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çevre yatırımlarıyla aynı zamanda uluslararası yarışmanın finalistleri arasına girmeye de hak kazandı. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen…
Read more
Bolu Doğası ve İklim

Bolu Doğası ve İklim

Bolu’nun doğal yapısını incelemeden önce bu doğal yapının en temel yapısı olan yani en belirleyici etken olan coğrafyanın iklimini iyi bilmek gereklidir. Bolu’da, Batı Karadeniz Bölgesi’nin nemli iklim tipi ilin geneline hâkimdir. Bununla birlikte ilin güney ve güneybatı kesimlerinde Marmara…
Read more
Bolu Doğası

Bolu Doğası

Bolu ormanlarında göknar, sarıçam, karaçam, kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, kavak, şimşir, ormangülü geniş alanlar kaplamaktadır. Meşe, karaçam, sarıçam, kayın ve göknar gibi ağaç türlerinin birçok yaşlı bireyi bulunmaktadır. Bunlardan en yaşlı ve meşhur olanı Sacçılar Köyü’ndeki meşe (Quercus robur) ağacıdır.…
Read more
Bolu Ormanları

Bolu Ormanları

Bolu ili ormanları daha çok dağlık ekosistem ormanlarıdır. Yüksek dağlık arazide; az güneşlenme, düşük sıcaklık, kısa büyüme dönemi ve diğer ekolojik hassasiyetlerden dolayı bu ormanların varlığının sürdürülebilir olmasının önemini artırmaktadır. Bolu ormanlarını asıl karakterize eden orman tipi, genellikle şehrin kuzeyindeki…
Read more
Ormanlar ve Bolu

Ormanlar ve Bolu

Ormanlar kara ekosistemlerinin en büyüğü ve en karmaşığıdır. Büyük bir ekolojik sistem oluşu, onun kapladığı alanın büyüklüğünden değil, en küçük bir orman parçasında dahi bir o farklı ekosistemin var olmasından kaynaklanır. Orman ekosistemlerinin oluşmasında ve gelişmesinde dört temel faktör etkili…
Read more