YERYÜZÜ

Bursa’nın Jeomorfolojik Yapısı

Bursa’nın Jeomorfolojik Yapısı

Yeşil Bursa olarak anılan bu coğrafya, çok özel bir coğrafyadır. Yeşildir Bursa, zümrüt yeşili. Mavidir Bursa, aynı zamanda turkuvazdır, erguvandır. Bal sarısıdır Bursa. Narçiçeği, kiraz çiçeği, şeftali çiçeğidir Bursa. Evliya Çelebi’nin beş kez ziyaret ettiği bir şehirdir Bursa; ‘Velhasıl Sudan…
Read more
Su Kocaeli

Su Kocaeli

Kocaeli; iki denize (Karadeniz ve Marmara), bir göle (Sapanca Gölü) kıyısı olan, güneyi boydan boya bir dağ sırası ile (Samanlı Dağları) çevrili kadim bir şehir. Bu coğrafya; insanlık tarihinin uzun bir dönemine şahitlik ve medeniyetin gelişimine de ev sahipliği de…
Read more
TEMA Vakfı Görüşü

TEMA Vakfı Görüşü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen yeni bir kanun tasarısı ile 24 adet kanunda ve 2 adet kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörülmektedir. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda…
Read more
Türkiye’nin Zeytinlikleri Tehlikede

Türkiye’nin Zeytinlikleri Tehlikede

Zeytinliklerle ilgili Meclis’e gönderilen yasa tasarısı, zeytinlik alanların yok olmasının kapısını aralarken; güzel zeytinliklerin yerini kömürlü termik santrallerin, madenciliğin ve kirli enerji yatırımlarının almasına yol açacak. Henüz geçtiğimiz Mart ayında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yayınladığı kanun ile Uluslararası Zeytinyağı ve…
Read more
İklim Mücadelesi Durmaz

İklim Mücadelesi Durmaz

Dünya, 5 Haziran Çevre Günü’ne yeni bir tartışmayla giriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini Paris Anlaşması’ndan çekeceğini açıklaması uluslararası gündemin merkezine oturdu. Doğa koruma kuruluşu WWF’e göre bu gelişme küresel iklim hareketini yolundan döndüremez. 2015’in Aralık ayında imzalanan ve küresel…
Read more
Büyük Mercan Resifi Can Çekişiyor

Büyük Mercan Resifi Can Çekişiyor

Avustralya’nın rengârenk mercanlarının güzelliği ile tüm dünyayı büyüleyen, geniş biyoçeşitliği ile birçok canlıyı barındıran Büyük Mercan Resifi can çekişiyor. Resifin çok değil, sadece 2 sene önceki fotoğrafları ile bugünkü fotoğraflarını yan yana görenler, iki fotoğrafın aynı yerde çekildiğine inanmakta güçlük…
Read more
TEMA Vakfı ‘BUĞDAYI ÜZME’ diyor

TEMA Vakfı ‘BUĞDAYI ÜZME’ diyor

Türkiye’nin önemli tarım alanlarının yer aldığı Karaman’ı ve Konya’yı basın temsilcileri ve uzmanlarla birlikte ziyaret eden TEMA Vakfı, ‘Kömür Üzer’ kampanyasını başlattı. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, yapılması planlanan kömür yatırımlarının tarımsal üretime vereceği zararların altını çizerken Karaman’ın ve…
Read more
Bursa’nın Jeolojik Yapısı

Bursa’nın Jeolojik Yapısı

Bursa coğrafyasında tüm jeolojik zamanlara ait araziler ve çok çeşitli kaya gurupları bulunmaktadır. Uludağ’ın çekirdeği, ‘Paleozoyik Zaman’ olarak adlandırılan I. Jeolojik Zaman’a ait granitlerlerin yer aldığı ‘Paleozoyik’ şistlerden oluşmuş bir kütledir. Bursa coğrafyasının elemanlarından biri olan Samanlı Dağları ise ‘Mesozoyik…
Read more
Sakız Ağacı Güvenli Ellerde

Sakız Ağacı Güvenli Ellerde

TEMA Vakfı damla sakızı ağaçlarını korumak amacıyla İzmir’de tesis edilen Sakız Ağacı Klon Parkı’nı Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim etti. TEMA Vakfı’nın, Mondelēz International’ın Falım Markası desteği ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi başarıyla tamamlandı.…
Read more
Kocaeli’nin Biyolojik Çeşitliliği

Kocaeli’nin Biyolojik Çeşitliliği

Kocaeli’de bitki örtüsü, genelde Marmara Bölgesi özelliğini taşımakla birlikte, kıyısıyla dağlık alanlar arasında önemli farklılıklar görülür. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gidildikçe, Karadeniz’e özgü bitki topluluklarının yerini Akdeniz bitkileri almaya başlar. Samanlı Dağları ile Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar sık ve nemcil…
Read more
Bursa’nın Su Varlığı

Bursa’nın Su Varlığı

Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi’nin; ‘velhasıl Bursa sudan ibarettir’ sözü Bursa’nın su zenginliğinin en büyük göstergesidir. Bölgenin geniş bir alan kaplamaması nedeniyle, kaynağını İç Anadolu ve İç Batı Anadolu’ndan alan Sakarya Nehri dışında büyük akarsular yoktur. Bursa’nın içerisinde bulunduğu Güney…
Read more
Bursa’nın Orman Varlığı

Bursa’nın Orman Varlığı

Bursa coğrafyasında üç yıl boyunca Bursa Valiliği adına görev yaptım. 2013-2016 yıllarını kapsayan görevim boyunca Bursa coğrafyasının tüm değerlerini tanıma imkânım oldu. Görev sürem boyunca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ile koordineli bir çalışma gerçekleştirdim.…
Read more