PAŞASUYU VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ

Paşasuyu Vadisi, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde yer almaktadır. İzmit’in kuzey doğusunda bulunan vadi, Karadeniz ve Akdeniz ikliminin kesiştiği ‘Marmara Geçiş İklimi’ içerisinde bulunmaktadır.

Kocaeli’de bitki örtüsü, genelde Marmara Bölgesi özelliğini taşımakla birlikte, kıyısıyla dağlık alanlar arasında önemli farklılıklar görülür. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gidildikçe, Karadeniz’e özgü bitki topluluklarının yerini Akdeniz bitkileri almaya başlar.

Samanlı Dağları ile Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar sık ve nemcil ormanlarla kaplıdır. Kocaeli’nin, biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgesi ormanlarla kaplı olan Samanlı Dağları’dır. Yağışlı ve ılıman iklimin hâkim olduğu, drenajı iyi, geçirgen bir toprağa sahip olan Samanlı Dağları silsilesinde kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türleri hâkimdir. Genellikle dağların yukarı kısımları iğne yapraklı ağaçlarla, aşağı kısımları geniş yapraklı ağaçlarla örtülüdür. Denize yaklaştıkça Akdeniz ikliminin bitki örtüsüne; makilere sıkça rastlanır.

Metin: İsmail Şahinbaş, fotoğraflar: İsmail Şahinbaş-Hüseyin Karaaslan

 

SIRTÇANTAM 47. SAYI (MAYIS 2023)