Zeki Kadirbeyoğlu Evi (İbrahim Lütfi Paşa Konağı)

Eski Gümüşhane’de, Süleymaniye Camii’nin (Camii Kebir) güneyinde yer alan bu konak, Gümüşhane’nin Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi mebuslarından Zeki Kadirbeyoğlu’na (Kadir Beyzade) aittir. Konağın kuzey cephesinin sağ köşesinde yer alan hicri 1278 tarihi, miladi 1861 yılına tekabül etmekte, konağında bu tarihte Zeki Kadirbeyoğlu’nun babası İbrahim Lütfü Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.