Yola Çıkış

Yine çıkmam lazım; yol beni çağırıyor ve sessizce o çağrıya uymaktan başka seçeneğim olmadığını biliyorum…

Son anda verdiğim bir karar değişikliği ile Antakya’dan; bildiğim topraklardan çıkıp bilmediğim bir yola doğru Suriye, Ürdün, Lübnan ve Mısır’a doğru gidiyorum…