‘Yeter Artık’ Direnişi!

Bireyin özel yaşamına ve toplumsal hayata karşı giderek artan müdahaleler; toprağı, suyu, doğayı katleden uygulamalar; Cumhuriyet’in temel değerlerine karşı söylemler, ‘ileri demokrasi’ adı altında vicdanları rahatsız eden ve toplumsal duyarlılıkları hiçe sayan kararlar sonunda yurttaşlarımızı isyan noktasına getirmiştir.

Taksim Gezi Parkı’nın Alışveriş Merkezi’ne dönüştürülme girişimini protesto etmek amacıyla başlayan, ancak polisin orantısız güç kullanarak yaptığı insanlık dışı müdahale ve saldırısı ile Hükümet’e karşı direnişe dönüşen eylemler kısa süre içinde tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Yaşanan olaylarda yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce yurttaşımız gözaltına alınmış, pek çok kentimizde büyük maddi hasarlar meydana gelmiştir.

Baskı ve korku ortamı yaratılmasına, farklı her tür sesin susturulmasına, en küçük demokratik hak ve eylemin şiddetle bastırılmasına rağmen, iktidarın kentleri ve doğayı talan eden ve farklı düşünen insanları yok sayan ve ötekileştiren baskıcı politikalarına karşı gelişen barışçıl halk protestosu, polisin sert müdahalesiyle bastırılmaya çalışılmış, ancak protesto eylemleri bir çığ gibi tüm ülkeye yayılmıştır.

Tüm bunlar olurken, kamuoyunu bilgilendirmekle görevli olan ana akım medya halkımızın haber alma hürriyetine hizmet etmek yerine, yaşanan olayları görmezden gelerek kötü bir sınav vermiş, objektifliğine ve oto-sansürcü yaklaşımlarına ilişkin duyulan kuşkuları daha da artırmıştır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak ağır polis şiddetini kınıyor, olayların daha da büyümesini engellemek adına hükümeti, baskıcı ve dayatmacı tavrından vazgeçerek, demokratik haklarına sahip çıkan insanlarımızın sesini duymaya ve duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Dr. Turhan Tuncer

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

ziraat muhendisleri odasi