Yenilenebilir Enerji Geleceğin En Önemli Teknolojisi Olacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 2009–2010 akademik yılında öğrenci alacağı Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Yenilenebilir Enerji Konferansı’, enerji alanında geleceğe ışık tuttu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven’in açılış konuşmasını yaptığı konferansa Monosolar Inc. AR-GE Yöneticisi Dr. Bülent Başol, Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıtkı Uyar, Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliği Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi M. Yalçın Algon, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Tolga Bastak, Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Dr. Muhammet Garip ile Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, dünyada nüfus artışına paralel olarak enerji talebinin ve dolayısıyla enerji fiyatlarının sürekli arttığını belirtti. Enerji üretiminin en önemli hammaddesi olarak günümüzde en çok kullanılan petrol gibi kaynakların doğaya geri dönülemez zararlar verdiğinin altını çizen Güven, doğaya yayılan sera gazlarının da aynı oranda zararlı olduğunu vurguladı.

Hızlı nüfus artışının gelecekte ciddi sorunlar yaratabileceğine de değinen Güven, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağını ve bu rakamın üçte ikisinin kentlerde yaşayacağına dikkat çekti. Bu da ciddi miktarlarda enerji ihtiyacının olacağını gösteriyor. Avrupa’nın şimdiden yeşil enerjiye geçerek doğaya zarar vermeyen kaynakları kullanmaya özen gösterdiğine dikkat çeken Güven, önümüzdeki dönemde bu eğilimin artmasını beklediğini de sözlerine ekledi…
 

Nüfusun atmasıyla birlikte insanların doğa üzerindeki talebinin de arttığına dikkat çeken uzmanlar, 1960’lı yıllardan günümüze ekolojik ayak izinin tam iki katı arttığını, ekolojik zenginliğin ise son 30 yılda yüzde 30 oranında azaldığına dikkat çektiler. Şu anda ekolojik limitin yüzde 60’ının kullanıldığını belirten Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Tolga Bastak, bu hızla devam edildiği taktirde 2030 yılında iki tane dünyaya ihtiyaç duyulacağını belirtti. 1990’lı yıllardan günümüze sera gazı emisyonlarının yüzde 119 arttığına dikkat çeken Bastak, Türkiye’nin enerji talebi yoğunluğu konusunda dünya birincisi olduğunu da sözlerine ekledi…

Konferansta, geleceğin teknolojilerinden de bahseden uzmanlar, güneş enerjisi ile çalışan piller, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının çok önemli olacağına dikkat çektiler. Teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerinin azalmasıyla birlikte daha önceleri pahalıya mal olan alternatif enerjilerin toplam pazardan aldıkları payın artmaya başladığına dikkat çeken uzmanlar, Avrupa ülkeleri ve ABD’nin bu tarz enerji kullanımını teşvik etmek için elektrik alım garantisi, alım vergi muafiyeti, besleme tarifeleri gibi başlıklar altında ciddi oranlarda teşvikler verdiklerinin altını çizdiler. Bazı şirketlerin de yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özellikle özen gösterdiklerini belirten uzmanlar, Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımının henüz yeterli seviyede olmadığına dikkat çektiler. Bu konuda devlet teşviklerinin de Avrupa’daki teşvikler ile aynı olmadığını belirten uzmanlar, yakın bir gelecekte Türkiye’nin de yeşil enerji konusunda gereken adımları atacağına inandıklarını belirttiler.