Yeni Su Politikasına Çağrı

Ülke yönetiminden kaynaklanan yanlış enerji, tarım ve kalkınma politikalarından dolayı bini aşkın baraj ve HES projesi bugüne kadar uygulandı ve sosyal, kültürel ve ekolojik açıdan büyük kayıplara neden oldu. On yılı aşkın süredir belli yıkıcı projelere karşı devam eden tepkilerden sonuç çıkarmayan ülke yönetimi, en az iki bin proje daha planlanmaktadır. Ülkemizin bu ‘yanlış su politikalarını’ derhal değiştirip yeni demokratik ekolojik su politikaları oluşturması için sularımız üzerinde şu an uyguladığı ve adeta birer ‘yok etme’, ‘insansızlaştırma’, ‘tahrip etme’ uygulamasına bürünen bu hoyrat ve yanlış projelerden derhal vazgeçmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili yıllardır edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri birleştirerek, ülke çapındaki baraj ve HES projeleri mağdur kampanyaları olarak, bir ‘Su Dosyası’ hazırlandı. Bu ‘Su Dosyası’ ışığında su konusuyla bağlantılı temel sorunlarımız asal yönleriyle ele alınmış olup, aynı zamanda tek tek yörelerin baraj ve HES uygulaması sonucunda maruz kaldığı uygulamalar da kısaca dosyada toplanmıştır. Su dosyasında, sözkonusu projelerle alakalı sorunları aşmak amaçlı, halkımız ve doğamızı dikkate alan yeni bir çerçeve hazırlandı. Çerçevenin özü su kaynakları konusunda alınacak karar yetkisinin yerele (halka) devridir.
 

‘Yeni Su Politikasına Çağrı ve bu temelde ‘talepler’i 12 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak basın toplantısıyla kamuoyuna ve hükümete sunulacak.

Toplantı bilgileri:

Tarih: 12 Ocak 2010

Saat: 11.00

Yer: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No: 9/2, 34433 Beyoğlu

Aksu Koruma ve Yaşatma Derneği, Allianoi Girişim Grubu, Aşağı Irmaklar Bölgesi – Ardanuç – Artvin, Cilo Doğa Derneği, Cizre Kültür Koruma Girişimi, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Kayy – Der, Munzur Koruma Kurulu, Munzur Vadisi ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği, Yuvarlakçayı Koruma Platformu, Yusufeli Koruma ve Yaşatma Girişimi.