Yeni İklim Sözleşmesi

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin üstlendiği aktif rolün Kopenhag müzakerelerinde devamı, bu sürecin toplumun tüm kesimlerince anlaşılmasıyla mümkün olacaktır. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hazırlanan “Yeni İklim Sözleşmesi Cep Kılavuzu” Raporu; 7-18 Aralık 2009’da Kopenhag’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katkı sunma ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşma amacını taşıyor. Bilimsel veriler ışığında hazırlanan kılavuz, 2009 yılının ekonomik kriz ile birlikte değil, iklim değişikliğine çözüm bulunan yıl olarak anılması dileğiyle başlıyor. Raporda; iklim değişikliğiyle mücadele, uyum, teknoloji, enerji verimliliği ve finansman gibi konularda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin sorumluluklarına dikkat çekiliyor.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Tolga Baştak yaptığı açıklamada “WWF, gezegenin geleceği için Kopenhag sürecinde üzerinde mutabakata varılması gereken altı küresel hedef belirledi. WWF olarak bu altı küresel hedefe ulaşmayı amaçlayan bir iklim sözleşmesinin nasıl olmasını gerektiğini anlatmak için bu raporu hazırladık. Kopenhag; Türkiye’nin de aralarında bulunduğu iklim değişikliğinden etkilenecek ülkelerin, dünyadaki ekosistemlerin yaşam hakkı için, yasal bağlayıcılığı olan, adil ve kararlı bir anlaşmanın taraf devletler tarafından imzalanması gereken yerdir.“ dedi.

WWF’nin hazırladığı “Yeni İklim Sözleşmesi” kılavuzuna www.wwf.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.