Yeni Hükümeti, Elektrik Dağıtım Şirketlerinden Değil, Çiftçiden Yana Karar Almaya Çağırıyoruz!

ziraat

 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 10 Temmuz 2014 tarihinde yapılan ‘Çiftçinin Elektrik Borcuna Af Yok Ama Meralar, Zeytinlikler Ranta, Barajlar Piyasaya Teslim…’ başlıklı basın açıklamasında;

Sulama birliklerinin tarımsal elektrik borcunun 810 milyon TL anapara ve 1 milyar 200 milyon TL faizi olmak üzere toplam 2 milyar 100 milyon TL olduğu, torba yasa tasarısının görüşülmesi sırasında bu borcun faizinin silinerek, anaparanın yapılandırılmasına yönelik teklifin reddedilmesi ile çiftçiye bir darbe daha vurulduğu,

– Bu darbenin ilk işaretinin 9 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’ ve buna ilişkin Uygulama Tebliği ile ortaya çıktığı,

– Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle yeterli üretim yapamayan, yetersiz tarımsal desteklemelerle soluk almaya çalışan çiftçilerin üretim süreçlerinin dışına itildiği,

– Hükümet’in çiftçinin tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcunu hangi nedenle ödeyemediğini araştırıp, bu konuda çözüm geliştirme yerine, elektrik dağıtım işini verdiği dağıtım firmalarının alacaklarının tahsilinde ‘firmaların menfaatlerini korumayı, onların tahsildarı olmayı tercih ettiğini’, belirtmiştik.

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan yeni hükümetin ilk icraatı, kamuoyuna ‘elektrik borcu olan çiftçilerin sorununun çözümü’ olarak sunulan 30 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı oldu. Buna göre, 9 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara, 15 Eylül 2014 tarihine kadar elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin borcunun, tarımsal destekleme ödemelerinden tahsil edilmesi hükmü eklendi. Böylelikle, sorunun gerçek nedeninin bulunup çözülmesi yerine, ‘asayişin’ sağlanması tercih edilip, daha önce elektrik dağıtımı yapan firmaların tahsildarı olmayı seçen hükümet, bir adım daha öteye giderek, çiftçilerin elektrik borçlarını, verdiği destekten ciro etmiş oldu.

Hükümet, elektrik dağıtım şirketlerinden değil, çiftçiden yana tavır almalı ve tarımsal desteklemelerin amacından sapmasına neden olacak bu tür uygulamalardan derhal vazgeçmelidir.

ZMO olarak Hükümeti; bu yıl yaşanan don, kuraklık, sel baskını gibi birçok doğal afetle zor durumda kalan, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zarar eden, üretim süreçlerinin dışına itilmeye çalışılan çiftçimize sahip çıkarak kayıplarını gidermeye; sulama birliklerinin ve çiftçilerimizin tarımsal elektrik borcunun faizinin silinerek, borçlarının yapılandırılması konusunda gerekli adımları atmaya, su verilmediği için on binlerce dekar mısır, pamuk arazisinin zarar görmesine neden olanlardan hesap sormaya davet ediyoruz

Özden Güngör

Başkan

(Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına)