Yaşamın Bilgisi

Yaşamış olan ne varsa, yaşanmış olan ve hali hazırda yaşamakta olan her canlı yeryüzüne kendi bilgisini bırakır. Kişisel ilişkilerden eşya ile olan ilişkilere kadar ruh, yaşanılan coğrafya, oturulan mekânlar hatta üzerinde yürünülen taşlar bu izleri kayıt altına alır. İnsanoğlu tarihsel izdüşümüne bakmayı unuttuğu günden bu yana tarihin tekrar ve tekrar etmesinin en önemli nedenidir bu!