WWF – Türkiye ‘Nükleersiz Gelecek’i Destekliyor

WWF – Türkiye ve Greenpeace aynı fikirde: Yaşamı tehdit eden nükleer enerjiden hemen vazgeçilmelidir.