Virunga Petrole Değil, Yaban Hayatına Ev Sahipliği Yapmalı!

Mountain gorillas, Virunga National Park, Democratic Republic of Congo

Dünyanın en eski milli parkı olan Virunga Milli Parkı petrol arama faaliyetleri yüzünden yok olma tehdidi altında. Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda bulunan Park, üç bine yakın türle Afrika’nın en zengin biyolojik çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca nesli kritik düzeyde tehlike alltında olan dağ gorilleri popülasyonunun dörtte biri de bu parkta yaşam mücadelesi veriyor. Yalnızca % 15’i petrol şirketlerinden korunan park, Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor. Bu bölgede yaşamı Virunga’ya bağlı insanlar ve hayvanlar şimdi Soco Petrol Arama Şirketi’nin faaliyetleri sebebiyle tehlikede. İngiliz petrol şirketi Soco’nun petrol arama çalışmaları geniş çapta ve geri dönüşü olmayan bir kirliliğe yol açacağı gibi, bölgeye istikrarsızlık da getirerek insanların işlerine ve hayatlarına mal olabilir.


Yeryüzümüzün bazı yerleri petrol araması yapmak için fazla hassas ve değerli. WWF olarak petrol arama faaliyetlerinden vazgeçmesi için Soco’ya ve sorumluluk alması için Kongo hükümetine çağrıda bulunuyoruz. Her isim sesimizi güçlendirecek ve Virunga’yı korumak isteyen ne kadar çok insan olduğunu göstermemize yardım edecek. Sen de imzanı at, bize destek verebilirsin. Birlikte petrol arama şirketlerini Afrika’nın en eski milli parkından uzak tutabiliriz.

WWF Türkiye