Uzundere Sökün Gölü

sokungolu

Çoruh Havzası

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş