‘Uygarlığın Tarihöncesi’

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü IFEA’NIN girişimiyle gerçekleştirilecek olan gösterime, Âşıklı Höyük kazı başkanı Prof. Mihriban Özbaşaran ve İZ TV ekibi de katılacak.

Uygarlığın Tarihöncesi

Orta Anadolu’nun 10 bin yıllık en eski yerleşmesi Âşıklı Höyük, Aksaray’ın uçsuz bucaksız ovalarında hayat buldu. Çokuluslu ve disiplinlerarası arkeolojik kazılar, yepyeni bulgularla bilinmeyen bir tarihi ortaya çıkarttı.

Çatalhöyük’ten bin yıl önce yerleşime açılan Âşıklı Höyük, göçer toplulukların Orta Anadolu’da avcı-toplayıcılıktan tarımsal üretime geçtiği, ilk kalıcı köy yerleşimini gerçekleştirdikleri bölgeydi…

Bölgedeki tarihöncesi yerleşim ve yaşam biçimi, bugün eski teknolojiler kullanılarak, mimari ve taş işçiliği yoluyla yeniden canlandırılıyor. Bir yanda Âşıklı Höyük’ün tipik kerpiç evleri, eski tekniklerle yeniden inşa ediliyor. Diğer yanda, yine eski teknikler kullanılarak, ‘volkanik cam’ olarak bilinen obsidyen taşından el aletleri yapılıyor.

Bulunan hayvan kemikleri ve bitki kalıntıları ise, 10 bin yıl öncesinin Neolitik yaşam tarzını aydınlatıyor. Deneysel arkeoloji, bilimsel buluntular ışığında, Âşıklı Höyük’ü bir açık hava müzesine dönüştürüyor.

Tarihöncesi Orta Anadolu insanının bugüne dair tüm bulgular, ‘Uygarlığın Tarihöncesi’nde…

 

Bilgi için:

IFEA – Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü:0 (212) 244 17 17