UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın Uluslararası Nevruz Günü Mesajı

Nevruz; Doğu, Orta ve Kuzey Asya, Kafkasya, Balkan ve diğer bölgelerdeki pek çok ülkede baharın gelişine ve yeni yıla işaret etmektedir. Asırlardır çeşitlilik, diyalog ve dayanışmanın kutlanması farklı kültür, din ve dillerden insanları bir araya getirmekte, aile ve toplumları birleştirmektedir.

nevruz sirtcantam

Pek çok ülkede kutlanan Nevruz, doğa ve bereketle ilişkili zengin kutlamalar, ritüeller ve geleneklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şarkılar, danslar, kutlama yemekleri ve Nevruzun bütünleyici yapısını oluşturan diğer sosyal etkinlikler; UNESCO’nun tüm çalışmalarında geliştirmeyi amaçladığı çeşitlilik yaratma temasının canlı gösterimidir.

Nevruz 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir. Bundan bir yıl sonra ise, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 21 Mart’ın Uluslararası Nevruz Günü olarak ilan edilmesi kararını benimsemiştir. Nevruz’un temel değerleri barış, dayanışma, uzlaşma ve güzel komşuluktur.

Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin dönüm noktası olan ve devletlerin yeni küresel sürdürülebilir kalkınma gündemlerini şekillendirdikleri bugünde bu mesajlar daha fazla önem taşımaktadır. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası, güven ve aidiyetin kaynağıdır ve herkesin yararı için güç ve yaratıcılık temelini oluşturmaktadır. Belirsiz ve çalkantılı olan bu zamanlarda hepimiz Nevruz değerlerini benimsemeli ve Nevruz’un barış, hoşgörü, uyum ve uzlaşma mesajlarını devam ettirmeliyiz.

Mutlu Nevruzlar!