Uludağ Güney Yolu -59

udag-3
Keles – Osmangazi / Bursa.
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş