Uludağ Güney Yolu -55

udag-3
Keles – Osmangazi / Bursa.
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş