Uludağ Güney Yolu -46

udag-3

Keles – Osmangazi / Bursa.
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş