Uludağ Güney Yolu -43

udag-3
Keles – Osmangazi / Bursa.
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş