Uludağ Güney Yolu -37

gudag-3
Keles – Osmangazi / Bursa.
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş