Ülkemizde Her Yıl Ortalama 4.000 Yangında 10 Bin Hektar Orman Alanı Zarar Görüyor

Ormanlarımızın korunması sorumluluğunu sadece ilgili kurum ve kuruluşlara yükleyemeyiz. Toplum olarak da birey olarak da bu sorumluluğu paylaşmalıyız. Çünkü orman yangınlarının çıkış nedenlerine bakıldığında yıldırım gibi doğal nedenlerin % 5–6 oranında kaldığı, diğer yangınların % 94’ünün çıkış sebebinin insan kaynaklı olduğu görülüyor.

Ormanlar, bir ülkede toprağı ve suyu koruyan en önemli faktördür. Çünkü ağaçlar kökleri ile toprağı sararken hem erozyonu önler hem de çıplak toprakta akıp giden su ve yararlı maddelerin ormanda depolanmasını sağlarlar. Seller ve taşkınlar da erozyon gibi yine ormanlar sayesinde önlenir. Ancak ne yazık ki tüm bunlara rağmen ormanlarımızı hızla tüketmeye devam ediyoruz. Ama ormanlarımız sonsuz değil ve tehlike çanları uzun zamandır çalıyor. Geleceğimizi ipotek altına almak istemiyorsak, ormanlarımızın yanıp kül olmasına seyirci kalamayız. Bunun için ;

· Ormanda ya da ormana yakın yerlerde ateş yakmayın, dumansız piknik yapın.

· Çevreye sönmemiş sigara izmariti, kibrit gibi yanıcı maddelerin atılmaması konusunda duyarlı olun.

· Aracınızdan herhangi bir şekilde yola dökülecek olan yağ veya benzinin üzerini kalın bir toprak tabakası ile örtün.

· Tarlanızdaki anızları kaldırmak için yakma yöntemini kullanmayın.

· Küçük yangınlara kendiniz müdahale edin. Ormanlık alanda herhangi bir duman ya da ateş gördüğünüz takdirde Alo 177 Orman Yangın İhbar, Alo 156 Jandarma veya Alo 155 Polis İmdat telefonlarını arayın.

· Orman yangınları ile mücadele için Çevre ve Orman Bakanlığı’na daha fazla kaynak ayrılmasını destekleyin

Her yıl ortalama 4.000 orman yangının yaşandığı Türkiye, yangın açısından riskli Akdeniz ülkelerinden biridir. Akdeniz ve Ege sahillerinden İstanbul’a kadar uzanan ve ülke ormanlarımızın yarısına karşılık gelen 12 milyon hektar büyüklüğündeki kıyı bandı, özellikle yaz aylarında orman yangınları açısından tehdit altındadır. TEMA Vakfı, orman yangınlarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin önceden alınması ve bu önlemlere rağmen meydana gelebilecek yangınlarla mücadeleye hazırlıklı olmamız gerektiğine inanmakta, yetkilileri ve halkımızı orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve tedbirli olmaya çağırmaktadır.

 

TEMA VAKFI TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN!