Uğurlu Müzesi

“Bu mekânı ve eserleri yıkan ve bozanın yuvası bozulsun ve işi rast gitmesin. Bu geride kalan eserlerin kıymeti biçilmez. Bir mirastır.” Ali Uğurlu