Türkiye’nin Su Ayak İzi Hesaplandı

ayakizi-2
WWF-Türkiye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle Unilever – OMO desteğiyle Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu’nu hazırladı. Su, üretim ve uluslararası ticaret ilişkisini ele alan rapor, su kaynakları yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor.

Suyun ekonomi içerisindeki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlayan ‘Su Ayak İzi’ kavramını gündeme getiren rapor, Türkiye’de üretim ve tüketim döngülerinde kullanılan suyun bilinmeyen hikâyesini anlatıyor. Türkiye’nin su ayak izini ve sektörlere göre bileşenlerini ortaya koyan çalışma, üretim ve tüketimde kullanılan suyun yanı sıra Türkiye’nin ithalat ve ihracatındaki su hacmini inceleyerek ekonomideki su akışını gösteriyor. Ülkemizde gerçekleşen üretim ve tüketimin neredeyse yüzde 80’inin sınırlarımız içerisindeki su kaynaklarına dayandığını ortaya koyan rapor ayrıca, Türkiye olarak üretiminde ve uluslararası ticaretinde kritik öneme sahip olduğumuz buğday, pamuk, şeker pancarı, fındık, kuru kayısı gibi ürünlerin kapsamlı değerlendirmelerini de içeriyor. Tatlı su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetiminin, ülke ekonomisini doğrudan etkilediğine işaret eden çalışma, tarımsal üretimin yüzde 89 ile Türkiye’nin su ayak izinde en büyük paya sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

Su kaynaklarının kullanımı ve yönetimindeki geleneksel kalıpları yeniden gözden geçirmenin ve bunları geliştirmenin zamanının geldiğine dikkat çeken WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak “Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu’nun bizlere verdiği mesaj şudur: üretim ve tüketim süreçlerimiz, iklim koşullarıyla olduğu kadar su kaynaklarının sürdürülebilirliğiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için sosyal, ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini bir bütün olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda, suyla ilgili bütün tarafların birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Karar vericiler, büyüyen su ayak izini küçültmek ve olası etkilerini azaltmak için daha uygun stratejiler geliştirirken, iş dünyası ve bireyler de kendi sorumluluk alanlarında somut adımlar atmalıdır,” dedi.

Baştak, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu ile elde ettiğimiz veriler ve sonuçların, yaşam kaynağımız olan suyu daha iyi yönetmenin yeni yollarını bulmamıza katkı sağlamasını umuyoruz” şeklinde devam etti.

Raporun, entegre havza yönetimi yönündeki çalışmaları destekleyeceğinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akca da “Türkiye’nin su ayak izinin hesaplanmış olmasını, geleceğe yönelik planlamaların yapılması, sorunlara karşı çözüm yollarının geliştirilmesi, toplumda su tasarrufuyla ilgili farkındalığın artırılması, paydaşların su yönetimine katılması ve kamu politikalarında gerekli değişimlerin sağlanması açılarından önemli buluyoruz. Yapılan bu çalışmanın, sosyal ve ekonomik kalkınma hedefleri belirlenirken, suya yönelik hususların daha sağlıklı bir şekilde dikkate alınmasına yardımcı olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Akca şöyle devam etti: “Rapor, sadece ülke su kaynaklarımızın korunmasına değil, aynı zamanda şirketlerimizin ihracat potansiyelinin artırılmasına da yardımcı olacak öncü bir çalışma niteliği taşımaktadır.”