Türkiye’nin İlk Güneş Arabası Üretildi

2005 yılından beri öğrenci odaklı çalışan, bir Ar-Ge projesi olan Solaris Güneş Arabası Projesi’ni yürütmektedir. Güneş’ten aldığımız güç ve yıllardır edindiğimiz tecrübeyle her yeni hedef için kendimizi daha da geliştirerek yapabileceğimiz en iyi sonucu ortaya koymaya çalışıyoruz. 2009 Formula-G yarışında 35 kapı numarasıyla İzmir’i temsil eden ekibimizin 2010 yılı hedefi Türkiye’yi, İzmir’i ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ni Afrika’da düzenlenecek SASC (South African Solar Challenge) yarışında en iyi şekilde temsil etmektir. Bunun yanında Solaris araçlarının Türk halkıyla tanışacağı uzun soluklu bir Türkiye turu da hedeflenmektedir.

Milyonlarca arabanın çevreye verdiği zarar göz önünde bulundurulduğunda; mühendislik etiği düşüncesi ile değişen çevre koşullarında temiz enerji kullanımını arttırmayı hedefleyen ekibimizin attığı adımların önemi daha iyi kavranabilir. Doğa için daha iyisini hedefleyen ekibimiz yeni başarılara imza atmak için sizlerin de desteğini bekliyor.

 

Doğa; kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren bir yapıya sahiptir. Sanayi devrimiyle beraber insanoğlunun doğaya olan etkisi giderek arttı. On sekizinci yüzyıl başlarında dizel motorun temellerinin atılmasıyla doğa için yeni bir tehdit ortaya çıktı. Günümüzde motor hacmine göre yeni nesil bir dizel motor ortalama 130 g/km CO2 salınımı yaparken; benzinli motorlarda bu değer 140 g/km ye kadar çıkmaktadır. Bu gerçeği gören otomobil firmaları artık yatırımlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırmaya başladı.

Ekoloji bilimi açısından temel enerji olan güneş enerjisi bu yönüyle diğer enerji kaynaklarından ayrılmaktadır. Ayrıca dünyamıza bir yılda düşen güneş enerjisi, dünyadaki çıkarılabilir fosil yakıt kaynakları rezervlerinin tamamından elde edilecek enerjinin yaklaşık 15–20 katına eşdeğerdir.

Gözen İnce
Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris Ekibi