Türkiye’nin Canı Biyolojik Çeşitliliğimizin Korunması İçin Umut Veriyor

WWF-Türkiye tarafından ülkemizin biyolojik değerlerinin korunması için başlatılan Türkiye’nin Canı Kampanyası kapsamında hibe desteği alan doğa koruma projeleri başarıyla tamamlandı.

wwf sirtcantam

Hatay’ın kutsal sayılan dağ ceylanları, Samandağı’nın tehlike altındaki deniz kaplumbağaları, Antalya’nın endemik bitkileri, Küre Dağları’nda yetişen doğal mantarlar, Akdeniz’de keşfedilen yarasa kolonileri ve sadece Trakya’da yaşayan yer yediuyurları ile ve bu türlerin doğal yaşam alanları araştırıldı, korunmaları yönünde adımlar atıldı. Tamamıyla yerel girişimlerce geliştirilen ve yürütülen projelerle elde edilen bilgiler, biyolojik değerlerimiz hakkında bilinmeyenlere ışık tutuyor ve türlerin, kendi yaşam alanlarında, varlığını sürdürmesinde yöre halkının ne kadar önemli bir rolü olduğunu ortaya koyuyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, “Türkiye’nin Canı Programı bir yandan yöre halkının kendine ait bu değerleri daha iyi tanımasına ve sahip çıkmasına olanak sağlamış öte yandan projelerin somut çıktıları doğa korumada sivil toplum dayanışmasına iyi bir örnek oluşturmuştur. Türkiye’nin Canı Kampanyası’nda ilk hibe dönemini başarıyla geride bırakırken, yeni dönem için kaynak yaratma çabalarımıza devam ediyoruz. Bireylerden gelen bağışlar, hibe fonunu oluşturmamızda önemli bir rol oynuyor. Kampanyaya destek olmak isteyenler, CAN yazıp 8486’ya mesaj göndererek 5 TL bağışta bulunabilir” dedi.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar “Kalıcı doğa koruma çözümlerinin hayata geçirilmesinde yöre halkının, yerel sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin etkin katılımı ve işbirliği kaçınılmaz. Türkiye’nin Canı Programımızdan hibe desteği alan projelerin her biri, bu işbirliğinin çok güzel örneklerini sergiliyorlar. Çok yakında yapacağımız ikinci hibe çağrısı ile korunmaya muhtaç daha pek çok doğal değerimize el uzatabilmeyi umut ediyoruz” dedi.

Yerel sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilip uygulanan doğa koruma projeleri için maddi destek sağlayan Türkiye’nin Canı Kampanyası, biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmayı ve bu konuda yapılması gereken çalışmaları ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 2010 yılında başlatılan kampanya kapsamında oluşturulan fonla Eylül 2011’de yapılan hibe çağrısına tüm Türkiye’den 55 proje başvurusu yapılmış, desteklenen altı proje Şubat 2012’de uygulanmaya başlamıştı.

Uygulama aşamasında da WWF-Türkiye tarafından desteklenen ve yerel sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen altı proje ve elde edilen sonuçlar şöyle;

– Hatay Dağ Ceylanlarının Yaşama Ortamlarının İyileştirilmesi ve Risklerin Azaltımı Projesi – Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde yapılan çalışmalarla, Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ve Hatay Şube Müdürlüğü’nün katılımıyla ilk resmi ceylan sayımı gerçekleştirildi ve 230 birey tespit edildi. Ziyaretçilerin ve yöre halkının türü tanımasını ve korumasını sağlamak amacıyla kurulan ceylan gözlem merkezine yapılan ziyaretlerle yöredeki ekoturizm faaliyetleri destekleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Dağ Ceylanları için bir üreme istasyonu kurulacak.

– Samandağ Kumsallarında Üreyen Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Korunması Projesi – Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği

Samandağ kumsalında yürütülen arazi çalışmalarında 247 yuvanın % 96’sı korundu. Deniz kaplumbağası yavrularının % 80,9’u güvenli bir şekilde denize ulaştı. Kumsal temizliği için kum eleme makinesi yardımıyla kumsal katı atıklardan arındırıldı. Son üç yılda Samandağ kumsalına yapılan yuvaların kuluçka başarı oranları ile karşılaştırdığında önceki yıllara göre başarıda yaklaşık % 24’lük artış sağlandı.

Antalya’nın Beşi Bir Yerde Projesi – Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliğini Koruma Derneği

Antalya’da yayılış gösteren beş endemik bitki türünün Kemer Orkidesi (Ophrys climacis), Olimpos Safranı (Crocus wattiorum), Side Canavar Otu (Orobanche sideana), Kaputaş Andızotu (Inula sechmenii), Kangay (Rhaponticoides hierroi)] yayılış alanları belirlendi. Kemer Orkidesi ve Kaputaş Andızotunun yeni yayılış alanları bulundu. Türlerin uygun sayıda bireyleri Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi’ne ve tohumları Türkiye Tohum Gen Bankası’na aktarıldı. Doğadaki varlıklarının devamı için elde edilen tür yayılış bilgileri, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Amenajman Planları’na entegre edildi.

– Küre Dağları’nın Şapkalı Gizemi Mantarlar Projesi – Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi
Küre Dağları Milli Parkı ve Kastamonu çevresinde yayılış gösteren 30 doğal mantar türü tespit edildi. Mantar uzmanları tarafından bölgedeki doğal mantar türlerinin ekoturizm açısından önemi ve mantarların yemek yapımında kullanımı konusunda yöre halkına eğitimler verildi, uygun mantar toplama teknikleri anlatıldı. Proje, İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilen uluslararası Salone del Gusto (Lezzet Festivali) ve Terra Madre (Toprak Ana) etkinliklerinde tanıtıldı.

– Yeraltının Dev Kanatları, Mısır Meyve Yarasaları Projesi- Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırmaları Derneği

Kaş-Alanya ve Mersin-Hatay arasındaki mağaralarda yapılan popülasyon çalışmalarında yaklaşık 10 bin birey tespit edildi. Türkiye’de yarasa türlerine ve yaşam alanlarına yönelik ilk yayın niteliğini taşıyan ‘Yarasalar ve Mağara Ekosistemleri’ el kitabı hazırlandı. Proje kapsamında, Türkiye’de mağara konusunda çalışan gruplar bir araya geldi. Yarasaların korunması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile proje bulguları paylaşıldı.

– Yer Yediuyuru Yokolmasın Projesi – Yaban Hayatı Araştırma Derneği

Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’de yürütülen arazi çalışmalarında tehlike altındaki bu türe ait 10 birey tespit edildi. Son derece nadir görünen yer yediuyurunun, doğal ortamında hem yetişkin hem de yuvadan yeni çıkan genç bireyleri dünyada ilk defa fotokapanla fotoğraflandı. Türü tanıtan yayınlar hazırlanarak yöre halkı ve yerel yetkililer bilgilendirildi.