‘Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı’ Kitabının İngilizce Versiyonu Çıktı!

WWF – Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak; “Önemli Bitki Alanları kavramı ilk olarak 1995 yılında Planta Europa konferansında ortaya atılmıştır. Bu konferansta bir Planta Europa Network’ünün kurulmasına karar verilmiştir. İngiltere’de bulunan Plantlife International, Avrupa çapında önemli bitki alanlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Bu çerçevede Türkiye, önemli bitki alanları anketini tamamlayan ilk ülke olmuş ve bu çalışmanın sonucunda 2005 yılında Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı kitabı ortaya çıkmıştır.” dedi.
 
 
Kitabın Türkçe ve İngilizce olarak iki versiyonun bulunmasının Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde önüne çıkan talepleri karşılamada gözle görülür bir fayda sağlayacağını belirten Tolga Baştak; “Ancak yine de Türkiye’nin doğa koruma adına yerine getirmesi gereken daha birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bitki türleri ve Önemli Bitki Alanları, Avrupa’nın doğa koruma politikalarının temelini oluşturan Habitat Direktifi’nin uygulanması için önemli bir role sahiptir. Avrupa Birliği’ne tam üyelik için bekleyen Türkiye, Birliğe giriş tarihinden itibaren Habitat Direktifi’ni uygulayacaktır. Bu yayının Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde sorunsuz ilerlemesinde etkili olmasını umuyoruz.”
 

Kitabın İngilizce ya da Türkçe versiyonunu sipariş etmek için http://www.wwf.org.tr/ adresini ziyaret edebilir ya da 0212 528 20 30 numaralı telefondan Berna Baykal ile görüşülebilir.