Türkiye’deki Tüm Dalgıçlar, Dalışlarını Tutsak Yunuslara Adıyor!

Doğal yaşam ortamlarına tamamıyla aykırı koşullar altında tutsak edilen yunuslar ironik bir şekilde, kendilerini denizlerde benzersiz kılan özellikleri yüzünden sağlığını yitirmekte, yaşam süreleri kısalmakta ve sıkça da ortalama yaşam sürelerinden çok daha kısa sürelerde ölmektedirler.

Oysa uluslararası Bern Sözleşmesi koşullarınca yunusların dâhil olduğu gösteriler ve genelde bu hayvanlardan her türlü ticari amaçlı yararlanılması, tutsak edilmesi ve ticareti kesinlikle yasaktır! Bu yasağın hiçbir istisnası yoktur.

Türkiye Bern Sözleşmesi’ne imza atmış bir ülke olarak, bu hayvanları gösteri amacıyla kullanan tüm ticari firmaların bu faaliyetlerine son vermek ve/veya bu firmaları kapatmak, koruma altında olması gereken bu hayvanları, gerekli tedavilerinden sonra, doğal ortamlarına geri bırakmak zorundadır.
 

Rehabilitasyon kisvesi ile ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çalışma koşulları yaratılan bu işletmelerin ticari faaliyetleri denetlenmeli ve faaliyetlerinin gerçek içeriği tespit edilmelidir. Görülecektir ki, tamamen ticari faaliyette bulunmaları söz konusudur ve bu durum kısaca Bern Sözleşmesi adıyla anılan, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’ne aykırıdır.

Bu durumda Türkiye, tamamıyla kontrolsüz bir şekilde Rusya başta olmak üzere daha başka olası ülkelerden yunus ve diğer memelilerin alınmasına, yurtiçine ve yurtdışına hayvan servisi yapılmasına göz yumarak, Bern Sözleşmesi kapsamında uluslararası bir ihlaller zincirine göz yummaktadır. Türk sularında ise, gösteri amaçlı kullanılmak üzere, 23 yunusun avlanmasına izin verilmiş durumdadır.

Tutsak yunuslar ve gösteri amacıyla havuzlara kapatılan tüm deniz memelileri adına; bugün Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yeni bir dönem başlatıyoruz.

Tüm Türkiye kamuoyundan dileğimiz şudur: Bu kirli düzene alet olmayın, bu düzeni beslemeyin, bu merkezlere gitmeyin, gidenleri uyarın. Unutmayın, aldığınız her bir bilet bu yasadışı ve doğal yaşam karşıtı işletmelerin güçlenmesine katkıda bulunacak ve ‘hukuksuzluğun’ kabul görmesine neden olacaktır.
 

Lütfen Yunus Parklarına Gitmeyin!

Dalışımızı; HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonuve SUALTI GAZETESI’nin önderliğinde, Türkiye’de 12.si açılan Hisarönü Yunus Parkı’nda bir çocuk havuzuna hapsedilen Misha ve Tom’a, Şubat ayında Seaalanya Yunus Gösteri Merkezi’nde ard arda ölen 4 yunusa ve esaret altındaki tüm diğer deniz memelilerine, tüm diğer deniz canlılarına adıyoruz!