Türkiye’deki Ramsar Alanları’nda Neler Oluyor?

İki aşamada gerçekleştirecek değerlendirme çalışmasının ilk aşamasında Burdur Gölü, Gediz Deltası, Kuş (Manyas) Gölü, Uluabat Gölü Ramsar Alanları’nın yönetim planları değerlendirildi. Bu alanların yönetim planı faaliyetlerinin gerçekleşme durumları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve ilgili kurumların yetkilileriyle gerçekleştirildi.

İkinci aşamada Sultansazlığı, Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası, Yumurtalık Lagünü’nün değerlendirileceği çalışmanın sonunda sulak alanların daha verimli yönetilmesi amaçlanıyor.

Türkiye, 1994 yılında imzalamış olduğu Ramsar Sözleşmesi kapsamında sahip olduğu sulak alanlarını koruyacağını uluslararası sözleşme ile taahhüt etti. Türkiye’de Ramsar Sözleşmesi ve ulusal yasalardan doğan yükümlülüklerle sulak alanlar için yönetim planları ve koruma bölgeleri belirleniyor.

Fotoğraf: Can Yeniyurt