Türkiye’de Organik Üretim Artıyor

organik-2

27 Aralık 2014 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen; organik tarımın gelişmesi, yaygınlaştırılması konusunda stratejiler geliştirmek üzere çalışmalar yapan Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi Toplantısı’na Buğday Derneği adına Eş Genel Müdürlerden Batur Şehirlioğlu katıldı. Toplantıda paylaşılan organik üretime dair son rakamlar umutlandırıcı.

Toplantıda, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı, 2014 Yılı Bakanlığın Organik Tarım Faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Buna göre:

– 2013 yılı itibariyle  Türkiye’nin organik ürün ihracat rakamı 46 milyon dolar,

– Organik üretim yapan 164 ülke içinde üretim alanı olarak Türkiye 15. sırada

– Türkiye’de toplam tarım alanlarının % 2’sinde organik tarım yapılıyor.

– 2000’lerin başında Türkiye’de üretilen organik ürünlerin % 96’sı ihraç olurken bu oran şimdi % 75.

Organik bitkisel ve hayvansal üretimde de gelişmeler çarpıcı

– Geçiş süreci de dâhil olmak üzere, 2002’de organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı 12.428 kişi iken; 2013’te bu rakam 60.797,

– 2005 yılında sayısı 6 olan hayvansal üretim yapan üretici sayısı 2013’te 3270’e yükseldi.

Bakanlığın verilerine göre organik arıcılık ve bal üretiminde de % 103’e varan bir artış söz konusu.

– 2005 yılında üretici sayısı 370 iken; 2013’de 750’ye yükseldi. Kovan sayısı da 50.486’dan 95.178’e çıktı.

Bir diğer sunum da, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı ve bu sunumda Bakanlığın organik girdiler (gübre, çoğaltım materyali, zirai mücadele vs) konusunda yaptığı araştırmalara yer verildi.

Sunumda aktarılan bilgilere göre; Tarım Bakanlığı’nın sistemlerinin ve yazılımlarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile entegre olması neticesinde; gümrük kayıt sistemi organik seçeneğini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiğinden, veriler eskisine göre daha sağlıklı ve doğru.

Toplantıda Buğday Derneği adına konuşan  Batur Şehirlioğlu, bazı konularda yapılması planlanan kanun değişikliklerinin akıbetini sordu. Sağlık Bakanlığı’nın organik kozmetik konusunda bir kılavuz çıkardığını belirten Şehirlioğlu, ayrıca organik ürünler konusunda tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda gündeme gelen konulardan biri de organik şeker ithalatının önünün hala tıkalı olması konusuydu. Arılara kışın bu nedenle organik şeker verilemediğinden, organik bal ile besleniyorlar. Bu da ciddi bir ekonomik kayıp. Organik şeker bulunamadığından bisküvi, ezme, çikolata gibi katma değerli ürünlerin üretimi de sekteye uğruyor.