Türkiye Su Meclisi Kuruluyor

Türkiye’nin yürürlükteki su politikalarının su kaynaklarımızı tahrip ettiğine ve geleceğimizi tehlikeye soktuğuna inanan tüm sivil toplum örgütleri ve eylemciler Türkiye Su Meclisi’ni kuruyor. 16–17 Ocak 2010 tarihleri arasında Rize İkizdere’de gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul Toplantısı’nın ardından çalışmalarına başlayacak olan Türkiye Su Meclisi, Türkiye’nin 81 ilinden doğa hakkı için mücadele eden sivil inisiyatifleri bir araya getirecek. Meclis, suyun yönetimiyle ilgili yanlış uygulamaları engellemek ve suyun akılcı kullanımını sağlamak amacıyla çalışacak. Türkiye Su Meclisi, bilimsellik ve gerçeklikten uzak “su boşa akar” düşüncesine karşın doğada tek damla suyun bile boşa akmadığı gerçeğinin savunucusu olacak.

Rize İkizdere’de yapılacak toplantı öncesinde Türkiye Su Meclisi Geçici Yürütme Kurulu (*) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Türkiye’nin su kaynaklarının büyük tehlike altında olduğuna ve yanlış su politikaları nedeni ile gelecekte Türkiye’yi ciddi sorunların beklediğine dikkat çekildi. Açıklamada Türkiye Su Meclisi’nin çalışmalarını yürütürken gözeteceği ilkeler açıklanarak altı çizildi:

• Suyun döngüsünün bozulmasına neden olan tüm yanlış faaliyetler, insanlık için bir tehdittir.
• Su, doğanın kendisine aittir, ticari amaçla alınıp satılamaz, mülkiyete konu edilemez, bulunduğu alandan başka bir yere taşınamaz, fiziksel karakteri, doğal yatağı değiştirilemez.
• Suyun yönetiminde çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlik dikkate alınmalıdır.
• Suyun yönetimi, yaşamları doğrudan su döngüsüne bağlı olan insanların da temsil edildiği, kanunla yetkilendirilmiş ulusal bir komisyon ile sağlanır.

Suyun ekolojik etki ve katkısını esas alan entegre havza yönetimine dayalı ulusal bir su politikasının oluşturulmasının Türkiye Su Meclisi’nin temel hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada diğer muhtemel hedefler şöyle sıralandı:

• AB çevre mevzuatının Türkiye’nin koşullarına uygun biçimde iç hukuka aktarılması,
• Yeni bir Su Çerçeve Yasası’nın hazırlanması,
• Elektrik Piyasası Kanunu’nda tadilat yapılması,
• DSİ Teşkilat ve Vazifeleri Kanunu’nun bazı maddelerinin güncelleştirilmesi,
• Suyun ekolojik etki ve katkısını esas alan entegre havza planlaması yapılmadan uygulamaya sokulmuş tüm projelerin durdurulması.

Türkiye Su Meclisi’nin 16–17 Ocak 2010 tarihleri arasında Rize İkizdere’de gerçekleşecek ilk Genel Kurul Toplantısı, su için mücadele eden herkesin katkısına açık. Katılım için başvurular http://www.turkiyesumeclisi.net/ adresinden yapılmaktadır.

(*) Geçici Yürütme Kurulu, yalnızca meclisin kuruluş çağrısını yapmak üzere bir araya gelmiştir ve aşağıdaki kişi ve kurumlardan oluşmaktadır: Av. Yakup Durmuşoğlu, Doğa Derneği, Doğal ve Kültürel Çevre İçin Yaşam Girişimi, İkizdere Derneği, Macahel Vakfı, TEMA Vakfı