Türkiye Kopenhag’a Hazırlıksız mı Yakalandı?

Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Strateji metninin açıklandığı toplantının açılış konuşmasını Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Hasan Z. Sarıkaya yaptı. Sarıkaya’dan Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, UNDP ve çeşitli özel sektör temsilcileri söz aldı. Toplantının en merak edilen konusu ‘Türkiye’nin Kyoto Protokolünün 2. Taahhüt döneminin başlayacağı 2012 sonrasında nasıl bir pozisyon alacağıydı.’ Ancak sorunun cevabı alınamadı.

WWF-Türkiye, Türk Heyeti’nin Kopenhag’da 2020 yılına kadar ulaşılması beklenen sera gazı emisyonlarını %30 azaltmayı taahhüt etmesi gerektiğini vurguluyordu. Strateji belgesinin tanıtıldığı toplantıda Türkiye, sera gazı emisyonunu 2020 itibariyle % 7 azaltacağını belirtti ve bunun dışında herhangi bir azaltım hedefinden bahsetmedi.

Yenilenebilir enerji adına sadece büyük hidroelektrik, rüzgar ve jeotermalden bahsedilip güneş enerjisine atıf yapılmadığına dikkat çeken WWF-Türkiye temsilcisi Ceren Ayas, “Açıklanan stratejisi belgesi ile Kopenhag’da sunulan strateji belgesi arasında farklılıklar var. Raporda bahsi geçen yeni kömür santrallerinden Kopenhag’da hiç bahsedilmedi. Türk heyetine bu konuda yönelttiğimiz sorularda cevapsız kaldık” dedi. Stratejinin çevre kuruluşları arasında büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını belirten WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, “ Gezegenin geleceği ile ilgili hayati öneme sahip bu soruların cevapsız kalması, Türk Heyeti’nin Kopenhag’a yeterince hazırlanmadığı izlenimini yaratıyor” dedi.

Adil, kararlı ve yasal bağlayıcılığı bulunan bir iklim sözleşmesi için Türkiye’nin de masaya oturması gerektiğini belirten WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, “Türkiye gelişmekte olan ülkeler ile dayanışma içinde olmalı ve düşük karbon ekonomisine geçiş için gerekli olan fon ve teknoloji transferi konusunda gelişmiş ülkelerin somut adımlar atmasını sağlamalıdır. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için kömür ve nükleer enerji yerine sürdürülebilir seçenekleri değerlendirmelidir” dedi.

WWF – Türkiye, herkesin iklim değişikliğiyle mücadele için adım attığı bir dönemde Türkiye’nin sorumluluktan kaçmayarak, 2020 yılı yılına kadar ulaşılması beklenen sera gazı emisyon seviyesini % 30 azaltması gerektiği yönündeki tavsiyesini yineledi.