Türkiye Hayvan Hakları Konusunda Gerilemenin Eşiğinde

Hayvan Hakları Yasası‘nda planlanan değişikler nedeniyle internet ortamında uluslararası çapta duyulan büyük esef ve öfke ve Türkiye halkı tarafından gerçekleştirilen muazzam protestolardan sonra Türk Hükümeti, hayvan haklarında fevkalade gerileme anlamına gelen yasa tasarısı üzerinde çalışmalar yapmak için tasarıyı geri çekti.

PETA Deutschland e.V.adlı hayvan hakları kuruluşu Hükümet‘ten, hayvanların sırtından politika yapmak gibi bir uygulamadan derhal ve kesinlikle vaz geçilmesini isteyerek, hayvanlara yönelik ve kalıcı olarak hayvan refahını amaç edinen insan vicdanına yakışır yasa ve kararların çıkarılmasını ve bunun da sadece hayvan hakları kuruluşlarının ortak katılımlarıyla mümkün olabileceğinden, bunun gerçekleştirilmesini istedi.

PETA ayrıca, Türkiye’deki sahipsiz hayvan popülasyonunu kalıcı olarak aza indirgemede başarı sağlanabilecek olan yegane metodun, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) da öngördüğü‚ ’kısırlaştır, aşıla ve alışık olduğu ortama geri bırak’ anlamına gelen ‘Neuter & Release‘ metodu olduğunu bildirdi. Türkiye’yi ziyaret eden ve edecek olan potansiyel turistlerin büyük çoğunluğunun da sahipsiz hayvanlara karşı olan sevgi ve sempatileri gerçeği ışığında Türk Hükümeti’nin, adı geçen metodun ciddi ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlayarak geniş çaplı kısırlaştırma projeleri uygulayarak sahipsiz hayvan popülasyonunun, dünyada sayısız örnekleri olduğu gerçeğini de göz önüne almak suretiyle bu soruna çözüm getirebileceğinin altı çizildi.

PETA kampanya başkanı Carola Schmitt: “Telefonlarımız susmak bilmiyor, hatlar adeta kilitlenmiş durumda. Binlerce turist, hayvanlara yönelik gerileme anlamına gelen yasa tasarısı nedeniyle esef, öfke ve üzüntülerini dile getirmektedir. Felaket haberleri internet ortamında fırtına hızıyla kitlelere ulaşmış ve esef yaratmış durumdadır. Sahipsiz hayvan mevcudiyeti göz önüne alındığında, yaşama hakkı lehine değil de yaşama hakkına karşı ve hayvanların izolasyonu yönünde olan Türk Hükümetinin planladığı bu yasa tasarısı tamamen yanlış sinyaller vermektedir!” demektedir.

Aslında mevcut yasa da ‘Neuter & Release’ metodunu öngörüyor ve mümkün kılıyor. Buna göre sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp tedavilerinin yapılması ve iyileştikten sonra da, su ve beslenme odakları oluşturulacak olan alındıkları ortama geri bırakılmaları gerekiyor. Sahipsiz hayvan popülâsyonunu kalıcı bir şekilde aza indirgemek, sadece ve sadece bu metotla mümkündür. Fakat bu metodun ciddi bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi gerekmektedir.

Adı geçen hayvan hakları kuruluşu, hayvanların sırtından oy adına politik kararlar almanın yani hayvan refahı aleyhine karar almanın, turizmi de sekteye uğratacağının altını çizerek, böyle karar ve uygulamaların Türk Hükümeti açısından da akılcı bir uygulama olamayacağını bildiriyor. Hayvan Hakları Yasası’nın, en başlıca amacı, hayvan refahını sağlamaktır. Birçok turist Türkiye’deki hayvan dostlarının ve hayvan hakları kuruluşlarının çaba ve çalışmalarına tanık olup, bundan fevkalade memnun olmakta ve kendileri de hayvanların sefaletini bir nebze de olsun frenlemek için yardım etmekte, mama su vs. sunmaktadırlar. Fakat tüm bunların engellenmesi, hayvanların gözden ve gönülden ırak izole edilmesi, yaşam haklarının elinden alınması da bu insanları alternatif olarak başka ülkelerde tatil yapmaya itecektir. PETA, Hükümet’ten sessiz ve savunmasız olan ve toplumun en zayıf zincirini oluşturan sahipsiz hayvanlara karşı insan vicdanına yakışır uygulama ve yasaları yürürlüğe koymasını ve hayvan refahı için girişimlerde bulunmasını talep ediyor.

Birçok Türk hayvan hakları kuruluşu, hayvanseverler ve turistler PETA Deutschland e.V. ya, Türk Hükümeti’nin yeni yasa tasarısı planladığını ve bunun parlamentoya sunulacağını bildirdiklerinde, adı geçen kuruluş hem Sayın Başbakan Erdoğan’a hem de Büyük Millet Meclisi’ne yazılı olarak, bu yasa tasarısının derhal durdurulmasını talep etmişti.

PETA Deutschland e. V., üç milyonu aşkın destekçisiyle dünyanın en büyük hayvan hakları kuruluşu olan PETA USA’nın kardeş kuruluşudur. Kuruluşun amacı hayvan azabını ortaya çıkarıp afişe etmek, toplumu bilgilendirmek ve her bir hayvanın daha iyi yaşam şartlarına kavuşabilmesini sağlamaktır.

Charlotte Köhler

Dört Ayaklı Dostlar kampanya Başkanı

www.peta.de

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş