Türkiye Güneşten Elektrik Alabiliyor mu?

31 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 13.30’da, Ankara ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi’nde ‘Türkiye Güneşten Elektrik Alabiliyor mu?’ başlıklı bir panel düzenleniyor.

gunes

Tüm dünyanın ortak gereksinimi/sorunu enerji konusunda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik olarak yapılan yatırımlar geçen on yıllık süreç içerisinde hızlı bir artış gösterdi. Son yıllarda ise yenilenebilir enerji kaynakları arasında dünya genelinde kullanımı en öne geçen enerji kaynağı güneş.

Türkiye’nin büyüme potansiyeli ve enerji arz güvenliği göz önüne alındığında yerli, ucuz ve temiz bir kaynak olan güneş elektriği yatırımlarının artan bir hızla uygulamaya konulması ülkemiz açısından çok büyük önem taşımaktadır.  Panelde, güneş elektriğinin ülkemizdeki son durumu, sorunlar ve çözüm önerileri interaktif ve dinamik bir açık oturum ortamında tüm boyutları ile ele alınacak.

Panel konuşmacıları: Mustafa Herdem (Else Enerji), Özlem Döğerlioğlu (Döğerlioğlu Hukuk), Ateş Uğurel (Solarbaba), Sabahattin Öz (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü).

Moderatör: Haluk Gedik