Türkiye’nin Canı Hibe Programı

WWF – Türkiye tarafından yürütülen Türkiye’nin Canı Kampanyası, Anadolu’da tehlike altında olan ya da kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerini korumak için doğa koruma projelerine ilk hibeyi dağıtıyor.

WWF – Türkiye’nin ülkemizin biyolojik çeşitliliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu zengin doğal mirası korumak için başlattığı Türkiye’nin Canı Kampanyası, ülkemizin dört bir yanında yürütülen doğa koruma çalışmalarını güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor. WWF – Türkiye, Türkiye’nin Canı Hibe Programı kapsamında Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemeye 26 Eylül 2011 tarihinde yaptığı hibe çağrısıyla başlıyor.

Türkiye’nin Canı Hibe Programı biyolojik çeşitliliğin insan yaşamı için anlamının ve değerinin anlaşılması, Anadolu’da geleneksel yaşam biçimleriyle iç içe geçen, ancak kaybolmaya yüz tutan doğal değerlerin korunması ve özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların doğadan sürdürülebilir yararlanma biçimlerini benimseyerek yaşam standartlarının iyileştirilmesi için yerel sivil inisiyatiflere önemli bir fırsat veriyor.

Hibe Rehberi’nde belirtilen ön koşulları sağlayan projeler daha sonra kamu kurum, sivil toplum ve üniversite temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından öncelikli ihtiyaç, katılımcılık, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve kalıcılık gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Değerlendirmelerin ardından hibe verilecek projeler kesinlik kazanacak ve seçilen projeler için proje uygulama eğitimi gerçekleştirilecek. WWF – Türkiye, Şubat 2012’de başlayacak projelerin yürütme aşamasında proje sahipleriyle işbirliği içinde olup, projedeki gelişmeleri düzenli bir şekilde izleyerek projelerin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak.

Birey ve kurumlardan toplanan bağışlarla oluşturulan kaynak ile yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa çalışmalarını destekleyecek olan WWF – Türkiye bu anlamda ülkemizde önemli bir boşluğu dolduruyor. WWF’in 50 yıllık deneyimiyle WWF – Türkiye’nin 35 yıllık bilgi birikimini birleştiren kampanyanın fon oluşturma süreci devam ederken, bugüne kadar destek olan kurumların ve kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye’nin Canı Hibe Programı’na başvuru için son tarih 18 Kasım 2011.

WWF – Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar kampanyaya destek veren bağışçılar arasında kurumların, bireylerin, öğrencilerin ve hatta okulların da olduğunu belirterek; “Kendi doğal mirasımıza sahip çıkmak adına destek veren tüm bağışçılarımıza kalpten teşekkür ederiz. Daha önümüzde uzun bir yol var ancak ilk etapta toplanılan fon ile doğal mirasımızı korumak için yöre halkıyla ilk adımı atmış oluyoruz. Anadolu’da başlatmaya çalıştığımız yerel insiyatif hareketine verilen bu desteğin devamı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

WWF – Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, “Ülkemizin değerli doğal alanlarında yaşayan yöre insanlarının yaşam biçimleri ve doğaya duyarlılıkları, gurur duyduğumuz doğal varlıkların kalıcılığı için çok önemli. Türkiye’nin Canı Hibe Programı’yla da yerel inisiyatiflerin katılımını sağlayarak, yöre insanının yaşadığı bölgeye sahip çıkması ve sorunlarını belirleyerek çözüm geliştirmesi için kalıcı ve somut başarılar ortaya koymasını sağlayacağız” dedi.

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş