Türbesini Tutuşturmak

Birisine çok büyük bir kötülük yapmak.