‘Tüm Mezbahalar Kapatılsın!’

Bağımsız Hayvan Özgürlüğü aktivistleri, 15 Haziran’da dünya ile eş zamanlı ‘Tüm mezbahalar kapatılsın!’ yürüyüşü düzenliyor. Saat 14.00’de Galatasaray Lisesi önünde başlayacak yürüyüş için Bağımsız Hayvan Özgürlüğü aktivistlerinin yaptığı çağrı şöyle:

“Her gün mezbahalarda milyonlarca hayvan öldürülür, parçalanır ve satılmak üzere paketlenir. Mezbahaya kesilmek üzere gönderilmeden önce hayvanlar endüstri tarafından yetiştirilir. Yetiştirme ve kesim sürecinde hayvanlar, türlü olumsuzluklara maruz bırakılır: Kızgın demirle dağlama, gaga kesimi, tüy yolumu, kafesleme, anneden ayırma, taciz, dayak, GDO’lu ve zorla besleme, boynuz sökümü, hadım etme, kulak kesimi, kuyruk kesimi, diş kesimi, hormon ve ilaç yüklemesi, deri yüzme, elektrikle şoklama, boğaz kesimi…

Mezbahanın zararları sadece hayvana değildir. Hayvancılık sektörü: Açlığın, iklim değişikliğinin, sera gazlarının, şiddetin, ölümcül bulaşıcı hastalıkların da sebebidir.
Bu zulüm ve yıkıma artık dur demenin zamanı geldi. Bu, mezbahalarda koşulların daha iyi olmasıyla ortadan kaldırılamaz. Bütün mezbahaların derhal kapatılması ve et endüstrisinin tasfiye edilmesi gerekir. Bu talebi ertelemek ancak bu kazanımı elde etmeyi geciktirir. Talebimizi ancak sokakta kitlesel olarak ses çıkararak elde edebiliriz çünkü bu dönüşümü gerçekleştirecek olan sıradan insanlardır.

Bu yüzden hayvanlar, gezegen ve insanlar için duyarlı olan herkesi 15 Haziran 2013 günü Paris, Toulouse ve Toronto ile eş zamanlı olarak ‘Tüm mezbahalar kapatılsın!’ demek üzere yürümeye davet ediyoruz.”

Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri

vega