Tüketici Örgütleri Federasyonu’ndan Basın Açıklaması

Ağaoğlu grubuna ait Maslak 1453 adıyla yapılan konut projesine yönelik yayınlanan reklamlarda kamuya ait olan orman alanının projeye ait olduğu izlenimi verilerek tüketicilerin yanıltıldığını ve aldatıldığını belirten Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin reklamların durdurulması ve idari para cezası uygulanması için reklam kuruluna başvurduklarını belirterek.

Başta Gümrük Ticaret Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili tüm kamu otoritesini gereğini yapmak üzere göreve çağırdı.

Basına ve Kamuoyuna;

Son günlerde medya kuruluşlarında yayınlanan Ağaoğlu Grubu’na ait Maslak 1453 adıyla yapılan konut projesine ilişkin tanıtıcı reklam filminde, projenin orman alanı içerisinde ya da hemen kenarında olduğu ve orman alanının bu projeden konut alanların / alacakların kullanımına tahsis edildiği izlenimi verilerek tüketiciler yanıltılmakta ve aldatılmaktadırlar.

Bu yanıltıcı uygulamaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 02.11.2012 tarihinde yapılan açıklamada İstanbul Fatih Ormanı’nın bir konut projesine tahsis edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Bu iddia, kamuoyunu ve vatandaşlarımızı yanıltmakta ve Bakanlığımızın adı ticari maksatla hukuksuz şekilde kullanılmaktadır. Söz konusu grup tarafından yapılacak inşaat projesi, Fatih Ormanı sınırları dışında yer almaktadır. Fatih Ormanı’ndan herhangi bir tahsis söz konusu değildir. Ayrıca projenin tanıtım filminin Bakanlığımız sorumluluk alanında yer alan Fatih Ormanı sınırları içinde çekilmesine dair Bakanlığımızdan alınmış bir müsaade de bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilmiştir.

Kamu otoritesinin tepkisine karşın, yasaya ve hukuka aykırı reklamla tüketiciler yanıltılmaya ve aldatılmaya devam edilmektedir. Kamu otoritesinin konuya ilişki tepki olarak basına açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirmesi yeterli değildir. Yapılan bu haksız ve hukuksuz kamuoyunu aldatan fırsatçı uygulamaya karşı hukukun gereğini zaman geçirmeden yerine getirmesini tüketiciler olarak bekliyoruz.

Uygulanmakta olan bu reklamlar; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 16. Maddesinde belirtilen ‘Ticari ilan ve Reklamların tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya istismar edici şekilde yapılamayacağı’ hükmüne aykırı olduğu gibi, Ticari Reklam ve İlanlara ilişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin;

– Amaç 1. maddesinde belirtilen ‘uyulması gereken ilkelere aykırı olması’,

– Temel ilkeleri ifade eden 5. maddesinin a ve b / bentlerinde belirtilen ‘dürüstlük ilkesine’  aykırı olması.

– Dürüstlük ve Doğruluk başlıklı 6. maddesinin a / bendinde belirtilen ‘tüketicinin güvenini kötüye kullanarak istismara neden olması’,

– Satışı özendiren reklamlar başlıklı,  8. maddesinin c / bendinde belirtilen ‘reklamın taahhüt edilenden farklı olmaması gerekliliğine uyulmaması’,

– Çevreye ilişkin reklamlar başlıklı 19. maddesinde belirtilen ‘tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını istismar edecek şekilde yapılması’ yasaya ve hukuka aykırı uygulamaların devam etmesi aynı zamanda suç işlendiğini de ortaya koymaktadır.

Yasa ve yönetmeliğin hüküm altına aldığı ilkelere aykırı reklamların yapılamayacağı ilkesinden hareketle, yasa ve yönetmelik hükümleri ihlal edilerek tüketiciyi yanıltan / aldatan bu reklam filmiyle ilgili Gümrük Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna ihtiyaten ve tedbiren reklamın durdurulması ve idari para cezası uygulanması talebiyle başvuruda bulunduk. Tüketiciler olarak ayrıca konuyla ilgili olan tüm yetkilileri görevini yapmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.

Tüketici Örgütleri Federasyonu