Tozanlı Vadisi’nde HES’e Hayır

Bir süredir yürüttüğümüz HES’lere karşı mücadelemiz sürecinde Mayıs ayında yaptığımız panel ve Ağustos ayında Almus’ta yaptığımız basın açıklamasından sonra yoğun olarak yaşadığımız İstanbul’da da daha geniş katılımlı bir basın açıklaması yapmaya hazırlanıyoruz.

Bu kez bütün Tokatlılara, diğer çevre savunucularına da dernekler ve çeşitli ortak kurumlar aracılığıyla mücadelemize destek olmaları için ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü doğanın karşı karşıya olduğu tehlike yalnızca bir bölgeyle sınırlı değildir ve giderek yayılması planlanmış durumdadır. Bu sebeple yaşanan süreci kamuoyunda ne kadar çok duyurursak ve ne kadar kişiyi aramıza katarsak o kadar hızla lehimize olacak sonuçlar alabiliriz.

Sesimizi bir kez daha duyurmak için 14 Ekim Pazar günü saat 15.00’de Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde toplanıp Taksim Meydanı’na yürüyerek bir basın açıklaması yapacağız. Ayrıca yürüyüş boyunca çeşitli yöresel simgelerimizi de sergileyerek doğamızla birlikte kültürümüze de sahip çıktığımızı anlatacağız. Doğanın katledildiği yerde yaşam olmaz, geçmiş silinir, kültürler kaybolur ve biz de böylece sahip olduğumuz tüm değerlerden yoksun kalırız. Sularımızla birlikte yaşamımızı savunmak için hepinizi davet eder teşekkür ederiz.

Not: Aynı düzlemde mücadele yürütmekte olduğumuz çevre örgütlerinin isterlerse kendi pankart ve flamalarıyla katılmalarını, Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin bizim pankartlarımız arkasında çevre mücadelemize desteklerini bekliyoruz.

Yeşilırmak Çevre Platformu
Yeşilırmak Tozanlı Çevre Platformu