Toyların Yaşam Alanları Yok Oluyor

Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan kuş türlerimizden biri olan toy, son yıllarda hızlı bir azalma sürecine girdi. Doğa Derneği tarafından yayınlanan Toy Eylem Planında belirtildiği üzere, Anadolu bozkırlarında son yıllarda yaşanan yanlış tarım politikaları nedeniyle tarım alanlarının doğallığını kaybetmesi ve yasadışı avcılık türün Türkiye’deki varlığını tehlike altına soktu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nden Biyolog Dr. Recep Karakaş ve Doğa Derneği Tür Sorumlusu Ferdi Akarsu’nun araştırmaları sonucunda türün Türkiye’deki 79 üreme kaydının 64’ünün, 24 kışlama kaydının ise 18’inin Önemli Doğa Alanları (ÖDA) içinde olduğu belirlendi. Yani Türkiye’de yaşayan her 10 toydan 8’i ÖDA’lar içinde yaşıyor. Bu durum uzun zamandır koruma altında olan türün neslinin devamı için ÖDA’ların korunmasının gerekliliğini tekrar ortaya koymuştur.

Doğa Derneği, 2006 yılında yayınlamış olduğu Önemli Doğa Alanları kitabı ile Türkiye’de ekolojik açıdan önem taşıyan 305 Önemli Doğa Alanı belirledi. Nesli tehlike altındaki canlı türlerini ve yaşadıkları alanları tanımlayan kitap günümüzde birçok canlı türü için Anadolu’daki son yaşam alanlarını gösteriyor.