Töskürmek

Birini yıldırmak, geri çekilmesini sağlamak.