Toroslar İçin Göç Vakti

Toroslar, Ege Denizi’nden Anadolu’nun güneyinden boydan boya geçerek Zağros Dağları’na kadar uzanır. Bir yanı Akdeniz, bir yanı Anadolu bozkırı. Ege’yi Orta Asya’ya bağlar adeta. İşte bu dağların her yanında göçerlerin ruhu dolaşır, kah bir taş üstünde, kah bir ardıç ağacının yapraklarında…

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş