Toplumsal Tarih Dergisi Kasım Sayısı Çıktı

Toplumsal Tarih 191. sayısında Çukurova’nın 19. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan siyasal, ekonomik ve sosyal tarihini inceleyen “Adana ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi” başlıklı bir dosyaya yer veriyor. Cengiz Aktar, kaleme aldığı bir sunuş yazısıyla dosyayı genel hatlarıyla tanıtırken Vahé Tachjian, “Adana Ermenileri: Milliyetçi İdeolojilerle Ters Düşen Farklı Bir Kimlik” başlıklı makalesinde Adana Ermenilerinin yaşamlarına göz atıyor ve yaşadıkları soykırım ve tehcirlere rağmen “ideal Ermeni” tipolojisine uyumsuzluklarını söz konusu ediyor.

Yine dosya içerisinde Zafer Toprak, “20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Çukurova’da Emek ve Sermaye” isimli makalesinde Adana ve çevresinde 19. yüzyıldan itibaren gelişen ve farklılaşan ekonomik faaliyetlere, iş gücü, yabancı sermaye ve devlet politikalarını mercek altına alıyor. “Bölgesel Ekonominin Oluşumu: Göçebe Hayattan Ticari Tarıma Çukurova” başlıklı yazısında Meltem Toksöz Tanzimat ile başlayan Osmanlı modernizasyonunun özellikle ekonomik alanda Çukurova bölgesine nasıl yansıdığını inceliyor.

191. sayısında Toplumsal Tarih ayrıca, Kıvanç Karaman ve Şevket Pamuk’un Osmanlı Devleti’nin merkezileşme sürecini ve vergi toplama politikalarındaki değişimi inceledikleri “Avrupa Devletleriyle Bir Karşılaştırma: Osmanlı Bütçeleri ve Mali Yapının Evrimi” başlıklı makaleye de yer veriyor.

“Bir Kültür Olarak Matematik” başlıklı makalesinde Beno Kuryel matematiğin bir kültür olarak tarih sahnesinde nasıl bir evrim geçirdiğini gösteriyor.

Alexandre Toumarkine, “Türkolog Jean-Paul Roux’nun Ardından: Türklerin İslam Öncesi Dinlerinden Fransa’da İslam Sanatına” isimli makalesinde yakın zaman önce kaybettiğimiz Türkolog Jean-Paul Roux’nun Fransa’da İslam sanatı tarihinin gelişimine yaptığı katkıları aktarıyor.
 

Gül İnanç, “US Missouri Zırhlısı’nın İstanbul Ziyareti ve Soğuk Savaş Diplomasisinde Türkiye. 1946” isimli makalesinde, Soğuk Savaş’ı başlatan olaylardan biri olarak kabul edilen Amerikan Missouri Zırhlısı’nın İstanbul ziyaretine yeni belgelerin ışığında farklı bir açıdan bakıyor.

Ece Zerman’ın yaptığı söyleşide Cemal Kafadar yeni yayınlanan kitabı “Kim Var imiş Biz Burada Yoğ İken”in çerçevesinde Osmanlı’da kimlik ve bireysellik gibi konuları tartışıyor.
 

“Karagöz’ü Anlamak İçin Karagiozis’e Bakmak: Yunanistan’ın Ünlü Hayal Ustası Sotiris Spatharis’in Anıları” başlıklı makalesinde Peri Efe, Karagiozis ustası Spatharis’in hayat hikâyesi üzerinden 20. yüzyılın ilk yarısında Yunanistan’ın sınıfsal, sosyal ve kültürel tarihini inceliyor.

Faysal Mayak, “Atatürk’ün Kurtuluş Günü Kutlamasına İzin Vermediği Şehir: Antalya” isimli makalesinde 30’larda Antalya halkının kurtuluş günü kutlama taleplerini ve bunun Atatürk ve İsmet Paşa tarafından neden reddedildiğini anlatıyor.

Mehmet Perinçek, “Osmanlı’ya Çalışan Ermeni Bir Ajan: Arşavir Saakyan” adlı makalesinde, Çarlık İstihbarat Raporlarını inceleyerek İttihad ve Terakki Hükümeti için çalışmış olan Ermeni Ajan Saakyan’ın hikâyesini aktarıyor.

Elif Sabuncu, Ayşe Düzkan, Nihal Yoldaş, Naim Satılgan ve Turgay Fişekçi, Yazko’nun ve Bilsak’ın kurucusu olan ve özellikle 80 sonrası Türkiye’de sol entelektüel hayatına damgasını vurmuş olan Mustafa Kemal Ağaoğlu’nu andıkları yazılarıyla katılıyorlar bu sayıya.

Ayrıca Emel Seyhan, Edhem Eldem düzenli köşeleriyle, Ahmet Akşit ise güncel bölümündeki yazısıyla ilginç konuları aktarıyor ve yorumluyorlar.