Toplumsal Cinsiyet Tarihi Mümkün mü?

‘Toplumsal Cinsiyet Tarihi Konuşmaları’ başlığını taşıyan tartışma dizisinin ilk konuşması, 26 Mart Perşembe akşamı Seçil Yılmaz’ın ‘Frengi Zamanında Aşk: Geç Osmanlı’da Evliliğin Anatomisi ve Arzunun Patolojisi’ başlığını taşıyan konuşmasıyla başlayacak.

toplumsal-2

Son yıllarda kadın tarihi üzerine çalışan araştırmacılar, kadınların ekonomik hayatta, aile ilişkilerinde, hukuk sisteminde varlıklarını göz önüne serdiler, pek çok kadının hikâyesini gün ışığına çıkardılar ve özellikle II. Meşrutiyet sonrası kadın hareketi ve kadın dergiciliği üzerinden kadınların politik varlık ve eylemliliklerini görünür kıldılar. Bu tartışma dizisi, mevcut çalışmaları bir başka düzleme taşımayı hedefleyerek, ‘toplumsal cinsiyet’ kavramı ‘Osmanlı ve Türkiye özelinde analitik ve eleştirel bir kategori olarak nasıl ele alınabilir?’, ‘Toplumsal cinsiyet tarihçiliği Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarih yazımına nasıl katkı yapabilir?’ ve en önemlisi ‘Toplumsal cinsiyet tarihçiliği yapmak mümkün müdür?’ gibi sorulara cevap aramayı amaçlıyor.

Toplumsal Cinsiyet Tarihi Konuşmaları başlığını taşıyan dizinin ilk konuşması 26 Mart 2015, Perşembe akşamı gerçekleşecek. Seçil Yılmaz, Frengi Zamanında Aşk: Geç Osmanlı’da Evliliğin Anatomisi ve Arzunun Patolojisi başlığını taşıyan konuşmasında özellikle on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı hekimleri tarafından ‘sessiz, sinsi ve ölümcül bir tehlike’ olarak tanımlanan frenginin toplumsal cinsiyet, beden ve duygular üzerindeki etkisini anlatacak.

Hem cinsel ilişki hem de gündelik ‘masum’ temaslarla bulaşabilen, üreme ile gelecek kuşaklara aktarılan ve etkisini on yıllarca sürdüren frengi; evlilik, aile ve cinselliğe dair tartışmaları ve sosyal politikaları etkileyen ve yönlendiren bir hastalık olarak toplumsal cinsiyet tarihinin ilk tartışma konusu oluyor.

Konu: Frengi Zamanında Aşk: Geç Osmanlı’da Evliliğin Anatomisi ve Arzunun Patolojisi

Konuşmacı: Seçil Yılmaz

Tartışmacı: Gülhan Balsoy

Tarih: 26 Mart 2015, Perşembe

Saat: 19.00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)