TEMA Vakfı’nın Doğu Karadeniz İtirazları Kabul Edildi

TEMA Vakfı’nın 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’na yönelik hukuksal itirazları Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bugün (14 Ocak) kabul edildi. UYAP’ta (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yayınlanan karara göre Doğu Karadeniz’de ekosistemi, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını tehdit eden pek çok plan kararıyla ilgili yürütme durduruldu. Hukuksal süreçte Danıştay’ın nihai kararı bekleniyor.

Yürütmesi durdurulan plan kararları

İtiraz konusu olan ve yürütmesi bugün durdurulan plan kararları arasında şunlar bulunuyor:
– Dere yatakları ıslah çalışmaları
– HES’ler
– Trabzon Yomra’da sanayi alanı ve kentsel yerleşik alan olarak planlanan bölge
– Rize İkizdere’de maden sanayi alanı olarak planlanan bölge
– ‘Yeşil Yol’ olarak bilinen, yayla turizmi kapsamında yaylalar arası entegrasyon önerisi

Satırbaşlarıyla hukuki süreç

TEMA Vakfı, 7 Aralık 2011’de 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’nın bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerinin iptali için dava açtı. Bu davanın bir bölümünde ‘Yeşil Yol’ olarak bilinen ‘yaylalar arası bağlantı yolunun iptali’ de mevcuttu.

4-5 Kasım 2013 tarihinde yörede keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bunun sonucunda 103 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Bu bilirkişi raporundan sonra da 26 Ocak 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından taleplerimizin bir bölümüyle ilgili ‘Yürütmenin Durdurulması’ kararı verildi. Karar 37 sayfalık gerekçe içeriyordu. Ancak, bu yürütmeyi durdurma kararında yaylalar arasındaki bağlantıyı ve entegrasyonu sağlayan plan hükümleri ve HES’lerin Çevre Düzeni Planlarında yer alması ve bunun için gerekli plan çalışmalarının yapılması gerektiği yer almıyordu.

24 Ağustos 2015 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na 15 başlıkla itiraz ettik. Bu 15 başlıktan 2’si bu konuyla ilgiliydi. Bugün (14 Ocak) UYAP’ta TEMA Vakfı itirazları nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı yayınlandı ve HES’ler ve kamuoyunda ‘Yeşil Yol’ olarak bilinen yaylalar arası entegrasyon plan hükümlerinin Danıştay’ın en üst organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmesi durduruldu. Danıştay’ın nihai kararı bekleniyor.