TEMA Vakfı’ndan Duyuru

ucuncu kopru

Mayıs 2013’te temeli atılan 3. Köprü, 2008 yılından beri TEMA Vakfı’nın gündemindedir. Vakıf, 3. Köprü’nün yapılmasına şu gerekçelerle karşıdır:

– 3. Köprü; İstanbul’da sürdürülebilir yaşam için önemli güvenlik sigortaları olarak kabul ettiğimiz, orman alanları, su havzaları, tarım ve mera alanlarının tahribatına neden olacaktır.

– 1. ve 2. köprüler kentin kuzeye doğru genişlemesine neden olmuştur. 3. Köprü de kuzeye doğru genişlemeyi devam ettirerek hem doğal varlıkların tahribatını hızlandıracak hem de nüfus artışını tetikleyecektir.

3. Köprü’nün yapılmasına karşı 5 yıldır devam eden mücadelemiz süresince, kamuoyu yaratma, karar vericileri etkileme, hukuki mücadele başlatma gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttük. Diğer sivil toplum örgütleri ile güç birliği yaptık ve 3. Köprü platformu oluşturduk, eylemler düzenledik, düzenlenen eylemlere gönüllülerimiz ile destek olduk, medya aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdik ve konuyu gündemde tutmaya gayret ettik.

tema vakfi

TEMA olarak halkımız adına 3. Köprü ile ilgili idari işlemleri yakından takip ettik ve mücadelemizi 2010 yılında hukuki boyuta taşıdık. Bu süreçte 3. Köprü’ye karşı iki dava açtık. Maalesef yakın zamanda davalarımızdan birini üstelik de bilirkişi raporu lehimize gelmesine rağmen kaybettik. Elbette yılmadık ve vazgeçmedik, Danıştay’a temyiz talebinde bulunduk.

tema

Bu süreçte olumsuz gelişmeler ardı arkasına yaşanmaya devam ediyor:

– Daha önce iki kez iptal edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin geçici 3. maddesi kapsamı değiştirilerek yeniden Yönetmeliğe eklendi. Böylece, 3. Köprü gibi çevresel etkisi son derece geniş bir proje, ÇED kapsamı dışına çıkarıldı.

– Yasal süreç bir yandan devam ederken, bir yandan da temeli atılan 3. Köprü ve bağlantı yolları için ağaç kesimlerine başlandı. Böylelikle 3. Köprü’nün neden olacağı tahribat gözle görülür hale geldi.

– İstanbul için hayati önemi haiz olan kuzey ekosistemi, ayrıca 3. Havaalanı nedeni ile de tahrip olacağından, bu iki projenin bütünleşik tehdidi, daha yıkıcı bir hale dönüştü.

TEMA Vakfı olarak 3. Köprü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü 3. Köprü meselesini sadece İstanbul’un ulaşımı ile ilgili bir konu olarak değil, gelecekte nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizle ilişkili olarak görüyoruz. Ağaç kesimleri ile ilgili kendi tespitlerimiz ve sizlerden gelen ihbarları ilgili mercilere yazılı olarak bildirdik, hukuki mücadelemiz ise devam ediyor.

Not: Fotoğraflar 15 Haziran 2013 tarihinde Sarıyer Uskumruköy’de çekilmiştir.

temavakfi sirtcantam