TEMA: Nefes Alma Hakkımız İçin Gezi Parkı’ndayız!

Günlerdir her yaştan, her renkten binlerce insan Gezi Parkı’nda ağaçların korunması için mücadele ediyor. Üstelik bu mücadelede yalnızca Gezi Parkı’ndaki ağaçların korunması değil; yok olan tüm derelerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız için sürdürülen mücadelelerle birleşiyor.

İlk günden beri Gezi Parkı’nda nöbet tutan TEMA Vakfı, yeşil alanların yeni projelerin geliştirileceği boş arsalar değil, kentler için vazgeçilemez değerler olduğunun altını çiziyor. TEMA, Gezi Parkı’nın yok edilmesine karşı herkesi Gezi Parkı’na destek olmaya çağırıyor.

Günümüzde gerçekleşen kentsel dönüşüm uygulamalarında, şeffaf ve paylaşımcı olmayan bir sürecin yaşandığı, korunması gereken değerlerin mal varlığı olarak anlaşıldığı, rant amaçlı projelerin öne çıktığı görülüyor. Bu anlayışla İstanbul’un kent içi açık yeşil alanları sırasıyla yapılaşmaya açılıyor, şehri çevreleyen ormanlar tahrip ediliyor. TEMA Vakfı olarak bir kez daha parklar ve yeşil alanların yeni projelerin geliştirileceği boş arsalar değil, kentler ve insanlar için vazgeçilemez değerleri olduğunun altını çiziyoruz.

İstanbul gibi hızla ve kontrolsüz bir şekilde gelişen bir şehirde, kentsel yaşam kalitesi de hızla düşüyor. Şehirdeki son ormanlar, köprü, havaalanı gibi projeler amacıyla kesildiğinde ve son yeşil alanlar yapılaşmaya ve ranta açıldığında ise; artık şehirdeki hava kirliliği kontrolden çıkmış ve İstanbulluların yeşille ve doğayla olan son bağı da kopmuş olacak.

Ayrıca, Gezi Parkı’ndaki ağaçlar sökülse bile, o yaştaki ağaçların taşındıktan sonra yeni bir yerde yaşama ihtimalleri çok düşük. Bu sebeple, her canlıyı bulunduğu ortamda, olduğu yerde yaşatmanın ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz ve TEMA Vakfı olarak, nefes alma hakkımız için, tüm canlıların yaşam hakkı için, herkesi İstanbul’un son kalan yeşil alanlarından Taksim Gezi Parkına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Gezi Parkı mücadelesine destek vermek için, Türkiye’nin her yerindeki ekoloji ve kentsel yaşam mücadeleleri de harekete geçiyor. Bugün İzmir’de, Ankara’da, Adana’da, Eskişehir’de; yarın da başta Antalya olmak üzere birçok şehirde yaşam savunucuları, yaşam haklarını savunmak ve Gezi Parkı’na destek olmak için sokağa çıkıyor. Hep birlikte nefes alma hakkımıza sahip çıkalım.

TEMA Vakfı olarak, nefes alabildiğimiz şehirler için, karar vericileri öncelikle Gezi Parkı’nı korumaya; ardından yeni yeşil alanların yapılması için harekete geçmeye çağırıyoruz.

TEMA Vakfı

temavakfi