Tebelleş Olmak

1. Herhangi bir isteği veya davranışı karşısındaki kişi veya kişilere kabul ettirinceye kadar uğraşmak.

2. Israrcı olmak.