Taşköprü Kent Müzesi

taskopru sirtcantam

Sarımsaklarıyla ünlü Taşköprü’de kent müzesi kurma hazırlıkları başladı. Pompeiopolis antik kenti ve tarihi evleriyle de bilinen kentte, Sağlık Bakanlığı’ndan belediyenin devraldığı Redif Taburu binası Kent Tarihi ve Müzesi olarak işlevlendirilecek.

Belediye, hazırladığı el broşürleri, gazete reklamları, afişlerle de kentlileri ‘Sandıklar açılıyor hatıralar canlanıyor’ diyerek müzenin kurulmasına katkıda bulunmaya çağırıyor. Nalbantlık, semercilik, dokumacılık, bakırcılık, kendircilik, urgancılık gibi geleneksel zanaatlarda kullanılan malzemelerin yanı sıra fotoğraflar, efemeralar gibi kentin hafızasını oluşturan belgeler da çağrı üzerine toplanmaya başladı. Müzede, belediyenin desteğiyle devam eden Pompeiopolis kazılarından çıkan arkeolojik eserler de sergilenecek.

taskopru muze binasi

31 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihlerinde YAPEX – Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nın bu yılki teması ise ‘Kültür Mirasında Müzecilik ve Kent Müzeleri’ olacak.