Tarihi Konak ayağa kalkıyor

MALZEMELER NUMARALANDIRILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi miraslarına sahip çıkmaya devam ediyor. Kocaeli’de birçok tarihi yapıyı yeniden gün ışığına çıkartıp tarihi dokunun yok olmamasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 19. yüzyılın sonlarında İzmit Mutasarrıfı Sırrı Paşa tarafından yaptırılan Sırrı Paşa Konağı’nı restore ediyor. Çalışmalarda hasar görülen yerlerin sökümleri tamamlandı. Sökülen malzemeler sınıflandırılıp numaralanarak muhafaza edildi.
 

 
ORJİNALLİK KORUNUYOR
Konağın temellerinin atıldığı ve istinat duvarlarının sağlamlaştırıldığı restorasyon çalışmalarında hasar görsen duvarların iyileştirilmesine devam ediliyor. Duvarlarda kullanılan Marsilya’dan getirilen tuğlaların tahrip olmayanları orijinaline uygun olarak duvarlara monte edildi. Ayrıca konakta taşların temizlendiği mekânda kendine özgü duvar süslerinin detay çalışmaları ise projelendirildi. 2011 yılının Aralık ayında bitirilmesinin planlandığı çalışmalar ile Sırrı Paşa Konağı aslına uygu olarak tekrar gün yüzüne çıkmış olacak.
 

TARİH KOKUYOR

İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yeni Çeşme Sokak’ta bulunan tarihi yapı İzmit konakları arasında mimari, estetik ve üslup bakımından çok farklı bir özelliğe sahip. Körfeze olan manzarası ile dikkat çeken iki katlı ahşap konağın iç duvarları ahşap bezeme ve kalem işlemelerle süslenmiş. Konaktaki bazı malzemeler Fransa’dan özel olarak getirilen tuğlalarla örülmüş. Bu özelliği ile kentte ender bulunan konaklardan. Yüksek bahçe duvarlarında kullanılan taşlardan bir bölümü antik yapı kalıntılarına ait. Konağın içi Dolmabahçe sarayını restore etmek üzere Rusya’dan gelen ressamlar tarafından tezyin (süsleme) edilmiş.