Tapınaktaki Gündoğumu

Sabah gün doğmadan önce uyandım, ağaçla sözleştiğimiz üzere alacakaranlığın

içinden tapınağa doğru yürüdüm. Dilenciler rutin işleriymişçesine yol kenarlarında

oturmuş, her zamanki yaşamlarına uyanmışlardı. Onları bu saatte görünce önce

şaşırdım, sonra sokakta uyumanın belki de gündoğumu ile uyanmak gibi bir

mecburiyet yaratabileceğini düşündüm ardından. Önlerinden geçip giderken bir

yaşam biçiminin kenarından geçtiğimin de, bana verdikleri etkinin de, anlık buluşan

yabansı bakışlarımızın da ayardındaydım…